Wednesday, April 29, 2009

re posting

this lines are posted long time ago in one of my friend blog http://tenzinblog.blogspot.com/2007/08/blog-post.html in Tuesday, August 28, 2007. Now i am post in my blog too. I label it as pagalpan.

प्रीय तिम्रो यादमा
छट्पटिदै
पिडाहरु लुकाउन
हास्दाहास्दै
बहुलाएका छ्यणहरु

म पागल

यथार्थलाइ बिर्सेर
सपनाहरुसङ्ग खेल्दा खेल्दै
सपना सारा फुटाएर
पीडाहरु खप्दा खप्दै
परिधि बिहिन भएको
म पागल

Thursday, April 23, 2009

तिम्रो मुस्कान

This lines are create more than a year before. Those days i just create a lines but i didnt write
them. i just create some lines and left them incomplete (i use to left all the lines incoplete those days).
प्रीय तिमी मुस्कुराएकी त छौ
तर मेरा पीडाहरु बोकी
त्यो आपुरो जुन जस्तै
आधुरा सपनाहरु छोपि

but yesterday when i was in my roof seeing the sky (i love to spend a night seeing sky) i saw the thin curve moon playing hide and seek in the clouds and those lines again came in my mind. and i complete those line adding few more lines
प्रीय तिमी मुस्कुराएकी त छौ
तर मेरा पीडाहरु बोकी
त्यो आपुरो जुन जस्तै
आधुरा सपनाहरु छोपि
गह भरी आशु लुकाएर
मात्र मेरो लागि
प्रीय मात्र मेरो लागि